آموزش 3dmax دراصفهان

آیین نامه انضباطی آموزشگاه 3dmax اصفهان (پردیس معماری)

الف) مقررات عمومی
• رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی
• عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس
• خودداری از به همراه آوردن دوستان و آشنایان خود به کلاس
• همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه
• اطلاع رسانی به اولیاء خود و یا سایر افراد مبنی بر عدم مراجعه مستقیم به کلاس. (در صورت نیاز با دفتر موسسه هماهنگ فرمایند.)

ب) مقررات آموزشی
• پر کردن فرم  یا برگه  قرارداد و امضا کردن تعهد  آموزشی و پایبند بودن به قوانین  جهت شرکت در دوره.
• عدم غیبت  در طول دوره
• عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با استاد هماهنگ فرمایید.)
تبصره: هر سه مورد تاخیر یک جلسه غیبت محسوب می شود.
• در صورت صلاحدید استاد حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است.

ج) مقررات استرداد و رزرو شهریه
• تا 48 ساعت قبل از شروع کلاسها (بدون نظر گرفتن روزهای تعطیل) شهریه با کسر 20% مسترد می گردد.
• پس از پایان مهلت فوق و شروع کلاسها شهریه مسترد یا رزرو نمی گردد.