اصفهان
اصفهان
03132373685-09133698838 شنبه - جمعه 10:00 - 22:00 اصفهان ، خیبان طیب خیابان میرداماد
مجوز سازمان فنی و حرفه ای
ISO 9001:2008
بهترین
شیوه آموزشی
طراحی مدرن
کاملا تضمینی
پرتال هنرجویان

پرتال پرداخت آنلاین آموزشگاه پردیس معماری اصفهان

آزمون فنی و حرفه ای 3DMAX

ویژه سازمان فنی و حرفه ای
87،000

اخذ مدرک گواهینامه پایان دوره آموزشی

47،000

هزینه آزمون مجدد کتبی یا عملی

ویژه سازمان فنی و حرفه ای
42،000

اخذ مدرک بین المللی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

210،000