اطلاعیه تاریخ شروع دوره جدید بهمن 98
اطلاعیه تاریخ شروع دوره جدید بهمن 98
شروع دوره بین 15 الی 25 بهمن 98
شنبه - جمعه 10:00 - 22:00 03132373685-09133698838 اصفهان ، خیابان طیب ، خیابان میرداماد
شنبه - جمعه 10:00 - 22:00 03132373685-09133698838 اصفهان ، خیابان طیب ، خیابان میرداماد
مجوز سازمان فنی و حرفه ای
ISO 9001:2008
بهترین
شیوه آموزشی
طراحی مدرن
کاملا تضمینی
پرتال هنرجویان

پرتال پرداخت آنلاین آموزشگاه پردیس معماری اصفهان

آزمون فنی و حرفه ای 3DMAX

ویژه سازمان فنی و حرفه ای
87،000

اخذ مدرک گواهینامه پایان دوره آموزشی

47،000

هزینه آزمون مجدد کتبی یا عملی

ویژه سازمان فنی و حرفه ای
42،000

پرداخت بیعانه شرکت در دوره آموزشی

20،000